Art-terapia

Art-terapia to forma pracy terapeutycznej wykorzystująca rożne techniki plastyczne. Jest stosowana w celu leczniczym, rozwojowym i edukacyjnym, i stanowi wspaniałe uzupełnienie terapii ręki. Wspiera proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomaga radzić sobie
z własnymi emocjami. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczania emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”. Wyzwala spontaniczność i swobodę ekspresji, oraz pozwala na zaspokajanie takich potrzeb jak akceptacja, bezpieczeństwo, bycie rozumianym i docenianym. Uwalnia twórczą energię, otwiera na świat doświadczeń i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi.
Zajęcia z art-terapii pozwalają bardziej twórczo przeżywać własne życie, tworzyć pozytywne nawyki i reakcje, odczuwać relaks i przyjemność oraz odpoczywać.