Dogoterapia

Dogoterapia to  niekonwencjonalny sposób by zmotywować dziecko do trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację z pomocą odpowiednio wybranych i przygotowanych psów. Pies daje możliwość wykonania ćwiczeń w naturalny sposób i jednocześnie okazania uczuć,

Celem dogoterapii jest wszechstronny rozwój niepełnosprawnego dziecka. Podczas zajęć wykonuje się różnorodne ćwiczenia i zabawy stymulujące zarówno zmysły (wzroku, słuchu, dotyku i węchu) jak i funkcje organizmu np. pełzanie, czworakowanie. Mają one również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych

Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery lęku, niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.

Do dogoterapii nadają się psy różnych ras z wyłączeniem bojowych 
i stróżujących. Najczęściej spotykane są: Labrador Retriever, Golden Retriever, Nowofundland, Cavalier King Charles Spaniel, Berneński Pies Pasterski. Po odpowiednim przeszkoleniu, łagodne, zdrowe, objęte systematyczną kontrolą weterynaryjną, czyste, tolerancyjne, pewne siebie, akceptujące obcych mają możliwość niesienia radości i pomocy osobom potrzebującym.