Kinezyterapia

Kinezezyterapia to ćwiczenia usprawniające (inaczej leczenie ruchem), które wspomagają uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwiają wystąpienie procesów kompensacji, zabezpieczają przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych lub przywracają już utracone, przeciwdziałają wtórnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu oraz zapobiegają powikłaniom. Gimnastyka lecznicza jest stosowana między innymi w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia – ale najczęściej łączy się z innymi formami fizjoterapii, by zwiększyć efekt terapeutyczny.

Kinezyterapia w rehabilitacji jest niezwykle istotną częścią prowadzonej kompleksowo  terapii dzieci z MPD. Prawidłowo dobrane metody i techniki usprawniania są w stanie podnieść stan funkcjonalny dziecka oraz zwiększyć jego niezależność i – co bardzo istotne – są też profilaktyką wielu zagrożeń, które czyhają na dzieci w okresie ich rozwoju.

Niezrównoważone napięcie mięśniowe, porażenia, przetrwałe patologiczne odruchy i reakcje oraz ograniczona aktywność dzieci z MPD stwarzają wiele zagrożeń. Najczęściej występującymi są podwichnięcia i zwichnięcia stawu biodrowego, neurogenne skrzywienia kręgosłupa i deformacje stawowe i kostne kończyn. Ważne jest więc równoległe prowadzenie terapii mającej na celu poprawę stanu ruchowego dziecka oraz  przeciwdziałającej niekorzystnym zmianom, jakie mogą nastąpić w przyszłości.

Aby osiągnięcia dziecka – które dzięki swojej ciężkiej pracy stopniowo zdobywa wymarzone możliwości poruszania się – utrzymać przez kolejne lata, ważny jest indywidualnie dobrany plan rehabilitacyjny. Ma on uświadomić dziecku i rodzicom cele, jakie chcą osiągnąć – bowiem czas nie zawsze jest sprzymierzeńcem dalszej poprawy. Coraz większa waga ciała dziecka, przykurcze mięśniowe, dłuższe okresy spędzania czasu w pozycji siedzącej, przyzwyczajenie i preferowanie poruszania się wózkiem to kolejne zagrożenia dla rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży.

  • LOKOMAT Pro*


„JEŚLI CHCESZ SIĘ NAUCZYĆ CHODZIĆ, MUSISZ CHODZIĆ”

Mamy Lokomat – najnowocześniejsze urządzenie, jedno z dziewięciu na świecie i pierwsze w Polsce.
Lokomat to aktywna orteza do nauki chodu, która umożliwia poruszanie się na bieżni i trenowanie prawidłowego wzorca chodu w warunkach wspomaganego systemu odciążenia. Pozwala na precyzyjne wykonanie maksymalnej liczby powtórzeń cykli chodu w prawidłowym wzorcu, co jest niezbędnym elementem w reedukacji utraconej lub zaburzonej funkcji chodu. Pozwala ponadto zapobiegać powstawaniu kompensacji i patologicznych wzorców na wczesnych etapach usprawniania w schorzeniach neurologicznych. Metoda ta używana jest w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym dziecięcym, udarach, urazach rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych, stwardnieniu rozsianym oraz w innych chorobach czy urazach układu nerwowego. To unikalne urządzenie oparte na najnowocześniejszej technologii zapewnia bezpieczeństwo pacjentów z największymi ograniczeniami ruchowymi. Trening na lokomacie – zgodnie z zaleceniami producenta – trwa 30- 45 minut. Cała procedura trwa do 60 minut.

Minimalna długość kości udowej (mierzona od krętarza do szpary kolanowej ) pozwalająca na trening z użyciem ortezy musi wynosić 21 cm.

Przeciwwskazaniem do prowadzenia terapii są: przykurcz w stawie kolanowym powyżej 15 stopni, silna spastyka, duża łamliwość kości, brak kontaktu z pacjentem, nieuregulowana padaczka.


  • ARMEO Spring Pediatric*

To jedno z najbardziej nowoczesnych urządzeń na świecie do wspomagania terapii ręki u dzieci.
Armeo to innowacyjne rozwiązanie dla usprawniania kończyny górnej stosowane w celu poprawy jej funkcji i zwiększenia zaangażowania dziecka w proces leczenia. Przyjazna dzieciom terapia pozwala wykonać szereg funkcjonalnych ćwiczeń celowych, takich jak np. ściskanie, chwytanie i odwracanie przedramienia. Technologia biofeedback wykorzystana w ARMEO wyzwala zdecydowanie większe zaangażowanie dziecka w terapię w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Wspomaga wykonywanie ruchów motywując do dalszej terapii. Ustawianie poziomu trudności pozwala dostosować terapię do indywidualnych możliwości pacjenta.

Badania pokazują, że intensywny trening czynności manualnych skutecznie poprawia funkcjonowanie ręki. Obecnie stosowane terapie posiadają ograniczone możliwości przeprowadzenia funkcjonalnego treningu w przypadku bardzo osłabionej kończyny górnej. Armeo wprowadza terapię ręki na nowy poziom, łącząc ćwiczenia w odciążeniu ze skutecznym biofeedbackiem. Znajduje zastosowanie u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, zaburzeniach neurogennych, mięśniowych lub innych urazach czy chorobach układu nerwowego, kostnego.

Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia treningu jest : siła mięśni 1-3 wg testu Lovetta, długość ramienia od 15,5 cm do 23,5 cm, długość przedramienia mierzona od łokcia do osi uchwytu 23 cm do 37 cm. Wiek pacjenta nie ma znaczenia.

Przeciwwskazaniami do prowadzenia terapii są: nasilona spastyczność, utrwalony przykurcz ręki, padaczka, poważne problemy ze wzrokiem, zaawansowana osteoporoza. Przeciwwskazania subiektywne: nasilone ruchy mimowolne, zaawansowana niestabilność tułowia, brak współpracy pacjenta, poważne problemy z koncentracją oraz duża nadpobudliwość ruchowa.

*Informacje na podstawie www.hocoma.pl