Program terapeutyczny

JESTEŚMY DLA RODZICÓW PARTNERAMI W POSZUKIWANIU NAJLEPSZEJ DROGI ROZWOJU RUCHOWEGO ICH DZIECKA. RODZICOM PRZEKAZUJEMY WIEDZĘ O:

 • OBECNYM STANIE RUCHOWYM DZIECKA
 • TECHNIKACH I METODACH, KTÓRYMI BĘDZIEMY PRACOWAĆ
 • NASZYCH OCZEKIWANIACH I SPODZIEWANYCH REZULTATACH
 • ZAGROŻENIACH, JAKIE NIESIE ROZWÓJ DZIECKA ORAZ METODACH PRZECIWDZIAŁANIA.

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW OMAWIA CELE TERAPII Z RODZICAMI I PACJENTEM. PRZYGOTOWUJE INDYWIDUALNY PLAN TERAPEUTYCZNY, WYBIERAJĄC NAJEFEKTYWNIEJSZĄ OPCJĘ ZAJĘĆ SPOŚRÓD:

ZAJĘCIA I ĆWICZENIA INDYWIDUALNE – do 3 godz. dziennie

 • Lokomat – 1h ( do 45 min. ćwiczeń w urządzeniu.)
 • Armeo – do 45 min.
 • Ćwiczenia w kombinezonie TheraSuit – czas terapii dostosowany indywidualnie
 • Ćwiczenia na sali terapeutycznej NDT-Bobath, PNF – czas terapii dostosowany indywidualnie
 • Ćwiczenia w kombinezonie Thera Togs – czas terapii dostosowany indywidualnie
 • Ćwiczenia w wodzie – od 30 do 45 min
 • Ćwiczenia w systemie podwieszeń i odciążeń UGUL – czas terapii dostosowany indywidualnie
 • Pionizator dynamiczny – do 30 min.
 • Ćwiczenia na sali terapeutycznej z elementami SI – czas terapii dostosowany indywidualnie
 • Rotor Antyspastyczny – do 30 min.
 • Masaż – do 30 min.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem metody PNF – czas terapii dostosowany indywidualnie
 • Neurologopeda lub lgopeda – do 45 min.
 • Hipoterapia – 30 min

ZABIEGI PRZYGOTOWUJĄCE –czas terapii dostosowany indywidualnie

 • Pionizator statyczny – do 30 min.
 • Okłady rozgrzewające – czas terapii dostosowany indywidualnie
 • Hydromasaż (jacuzzi) – do 20 min.

  Fizykoterapia – czas terapii dostosowany indywidualnie :
 • Elektrostymulacje
 • Prądy: Tens, Traberta, Kotza
 • Jonoforeza
 • Laser
 • Galwanizacja
 • Tonoliza
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy diadynamiczne
 • Krioterapia ( azot)
 • Inhalacje

ZAJĘCIA DODATKOWE ( GRUPOWE) – 1 godz. dzienne

 • Muzykoterapia- 30 min
 • Choreoterapia – 30 min
 • Art terapia – 30 min
 • Basen – do 60 min
 • Rekreacja ukierunkowana – 30 min
 • Dogoterapia – 30 min

Wszystkie zajęcia indywidualne odbywają się w godzinach 8.00 – 16.00.

PROPONUJEMY DWA RODZAJE PAKIETÓW REHABILITACYJNYCH:
PAKIET PODSTAWOWY

 • 3 godziny terapii indywidualnej,
 • 1 zabieg przygotowujący (jeśli jest potrzeba )
 • 1 godzina zajęć dodatkowych (poniedziałek – piątek),
 • 1 godzina terapii grupowej (sobota).

PAKIET EXTRA

 • 3 godziny terapii indywidualnej,
 • 1 zabieg przygotowujący ( jeśli jest potrzeba )
 • 1 godzina zajęć dodatkowych ( poniedziałek – piątek)
 • 2 godziny terapii indywidualnej (sobota)

Zajęcia terapeutyczne trwają od poniedziałku do soboty włącznie. W PRZYPADKU REZYGNACJI (SKRÓCENIA POBYTU) NIE ZWRACAMY KOSZTÓW NIEWYKORZYSTANYCH ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH ORAZ POSIŁKÓW.

Istnieje możliwość :

– dokupienia zajęć indywidualnych

– przedłużenia turnusu rehabilitacyjnego

– skorzystania z terapii logopedycznej – w pakiecie rehabilitacyjnym lub odpłatnie

NASZA PROPOZYCJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW:

Podczas pobytu rodzeństwo oraz  rodzice/opiekunowie naszych pacjentów mogą  również skorzystać z  dodatkowych zabiegów w naszym Centrum lub w sanatorium „WITAL” po preferencyjnych cenach.